PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur de Sant Vicenç de Castellet, s’ha aprovat el Programa de Participació Ciutadana del procés de revisió del POUM. El Programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania en la revisió del POUM.

FASE D’AVANÇ DE PLANEJAMENT

Durant la fase d’Avanç de planejament, s’han realitzat les següents actuacions, en el marc del Programa de Participació Ciutadana del POUM:

  • Enquesta genèrica.
  • Enquesta de salut (infants-joves / adults-gent gran).
  • Entrevistes sectorials (tècnics municipals, ciutadania i grups polítics).
  • Passejades del POUM.
  • Tallers de participació ciutadana.

Com a resum de la totalitat de les accions realitzades en aquesta fase d’Avanç, s’ha redactat la Memòria participativa del POUM, que recull les activitats realitzades, els resultats de tot el procés i les conclusions.