APROVACIÓ DEL DOCUMENT D’AVANÇ DEL POUM DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

El passat 30 de juny de 2021, en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es va aprovar el document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Vicenç de Castellet, redactat per l’empresa Interlands, ciutat i territori SL, sota la gestió de la Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i […]

Llegir més