DOCUMENT D’ANÀLISI DE LA INCORPORACIÓ DELS CRITERIS DE SALUT AL POUM

S’ha incorporat a l’apartat de Documentació de la web del POUM, el document d’Anàlisi de la incorporació dels criteris de salut, redactat per la Diputació de Barcelona, en el marc de la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) saludable. El nou POUM saludable ha d’incorporar, en clau urbanística, les recomanacions del Pla Local […]

Llegir més

MEMÒRIA PARTICIPATIVA DEL POUM

Un cop realitzades la totalitat d’accions de participació ciutadana en fase d’Avanç, s’elabora d’acord amb el Programa de participació ciutadana aprovat, la Memòria participativa del POUM, que trobareu a l’apartat «Documentació» d’aquesta web. Els continguts del document s’exposen de forma cronològica: les activitats, els resultats de tot el procés de participació i les conclusions, desenvolupades […]

Llegir més