DOCUMENTACIÓ URBANÍSTICA

DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL

TEXT REFÓS

APROVACIÓ PROVISIONAL

APROVACIÓ INICIAL

AVANÇ DE PLANEJAMENT

ACTUACIONS PREPARATÒRIES

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE)

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE)

DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC (DIE)