DOCUMENT D’ANÀLISI DE LA INCORPORACIÓ DELS CRITERIS DE SALUT AL POUM

S’ha incorporat a l’apartat de Documentació de la web del POUM, el document d’Anàlisi de la incorporació dels criteris de salut, redactat per la Diputació de Barcelona, en el marc de la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) saludable. El nou POUM saludable ha d’incorporar, en clau urbanística, les recomanacions del Pla Local […]

Llegir més

MEMÒRIA PARTICIPATIVA DEL POUM

Un cop realitzades la totalitat d’accions de participació ciutadana en fase d’Avanç, s’elabora d’acord amb el Programa de participació ciutadana aprovat, la Memòria participativa del POUM, que trobareu a l’apartat «Documentació» d’aquesta web. Els continguts del document s’exposen de forma cronològica: les activitats, els resultats de tot el procés de participació i les conclusions, desenvolupades […]

Llegir més

PUBLICACIÓ DE LA WEB DEL POUM

Un cop aprovat per part del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del passat 30 de juny, el consistori municipal crea una pàgina web on es recolliren totes les notícies i la documentació relacionada amb les diferents fases de tramitació d’aquest instrument de planejament general, per tal que la ciutadania interessada pugui consultar l’estat de […]

Llegir més

APROVACIÓ DEL DOCUMENT D’AVANÇ DEL POUM DE SANT VICENÇ DE CASTELLET

El passat 30 de juny de 2021, en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet es va aprovar el document d’Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Vicenç de Castellet, redactat per l’empresa Interlands, ciutat i territori SL, sota la gestió de la Gerència de serveis d’habitatge, urbanisme i […]

Llegir més