MEMÒRIA PARTICIPATIVA DEL POUM

Un cop realitzades la totalitat d’accions de participació ciutadana en fase d’Avanç, s’elabora d’acord amb el Programa de participació ciutadana aprovat, la Memòria participativa del POUM, que trobareu a l’apartat «Documentació» d’aquesta web.

Els continguts del document s’exposen de forma cronològica: les activitats, els resultats de tot el procés de participació i les conclusions, desenvolupades entre gener i juliol de 2021, coincidint amb la redacció de l’Avanç del POUM.

També incorpora els materials gràfics de suport adients per a la comprensió del procés i els resultats, i una descripció de la comunicació que s’ha realitzat de tot el procés participatiu.

Volem agrair a tota la ciutadania que va participar en aquest procés, i convidar tothom perquè segueix participant en següents fases de la tramitació del POUM.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *